Sprzęt elektryczny i
elektroniczny

Wprowadzasz na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny? Prawdopodobnie dotyczą Ciebie także obowiązki w zakresie opakowań, w których wprowadzasz sprzęt oraz w zakresie baterii i akumulatorów, jeśli są zamontowane w sprzęcie.


Sprzęt elektryczny ielektroniczny

Nasze zobowiązania

Wystarczy, że podpiszesz z nami umowę, a zrealizujemy te obowiązki za Ciebie. Zobowiązujemy się do:

  • Osiągnięcia ustawowych poziomów zbierania zużytego sprzętu,
  • Osiągnięcia ustawowych poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
  • Sporządzenia i przedłożenia sprawozdań w Urzędzie Marszałkowskim,
  • Prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
  • Prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Zapewnienia sieci zakładów przetwarzania na terenie kraju oraz sieci punktów zbierania.

 


Nasze zobowiązania

Co jest sprzętem
elektrycznym i elektronicznym?

01 Producent klimatyzatorów

Jesteś producentem klimatyzatorów. Część klimatyzatorów jest sprzedawana do polskich klientów. 

W związku z powyższym zobligowany jesteś do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

02 Hurtownia elektryczna

Prowadzisz hurtownie elektryczną, w której oferujesz świetlówki LED sprowadzane do Polski.

W związku z powyższym zobligowany jesteś do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym

03 Import komputerów na własny użytek

Prowadzisz Firmę i do swojego biura sprowadzasz do Polski sprzęt (drukarki, komputery PC, laptopy, monitory, myszki, rutery, etc.) na własny użytek.

W związku z powyższym zobligowany jesteś do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Info

Co więcej, w ramach współpracy jesteśmy w stanie odebrać od Ciebie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, złom, metale kolorowe, makulaturę, folię, butelki PET czy szkło. Dowiedz się więcej >>

Skontaktuj się

i sprawdź, ile zaoszczędzisz podpisując umowę z Organizacją Odzysku