Publiczne kampanie edukacyjne

Działamy w zakresie poprawy efektywności zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi.


Publiczne kampanie edukacyjne

Co to jest PKE?

Publiczne Kampanie Edukacyjne mają za zadanie podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa, a więc obowiązkiem przedsiębiorcy jest informowanie w środkach masowego przekazu, ulotkach, plakatach o możliwościach zwrotu opakowań, dostępnych systemach zbierania, odzysku i recyklingu. Mogą również organizować imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Możliwości prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych jest wiele – jednak, przy tak dużej ilości obowiązków wynikających z prowadzenia własnej działalności, skąd znaleźć na to czas?

Rozwiązaniem jest przekazanie prowadzenia PKE do Organizacji Odzysku. Wtedy nie musisz zastanawiać się zarówno nad Publicznymi Kampaniami Edukacyjnymi, jak i ich rozliczeniem, przygotowaniem i wykazaniem w rocznym sprawozdaniu. Przygotujemy wszystko za Ciebie!

Konferencje Prawa Ochrony Środowiska

Co roku organizujemy szereg jednodniowych spotkań dotyczących prawa ochrony środowiska dla naszych kontrahentów. Podczas konferencji poruszane są zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska w obszarach obsługiwanych przez organizacje odzysku (opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny). Dodatkowo poruszamy tematy wykraczające poza obowiązki organizacji, a ważne dla przedsiębiorców m.in.: odpady, emisja, ewidencja i sprawozdawczość.

Każdą konferencję obsadzamy najlepszymi specjalistami z branży. Udział w konferencjach jest najczęściej wykorzystywanym przez naszych kontrahentów obszarem edukacji ekologicznej. Uczestnictwo w tych konferencjach nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.


Konferencje Prawa Ochrony Środowiska

Działania wspomagające

Działania wspomagające znakowanie obszarów gospodarowania odpadami oraz zasobami (woda/energia elektryczna) w firmie. Służą poprawie efektywności prowadzonej gospodarki odpadami, a także ograniczeniu powstawania odpadów. Obszar ten wykorzystywany jest głównie przy obsłudze odbioru surowców i odpadów przez spółki Grupy TOM w zakładach produkcyjnych.

 

 

 


Działania wspomagające

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne w szkołach kierowane głównie do uczniów klas 3 i 4 szkół podstawowych. Warsztaty mają charakter prelekcji połączonej z emisją materiałów multimedialnych o recyklingu. Uczniowie klas uczestniczących w warsztatach, dzięki zdobytej wiedzy otrzymują status: Szkolnych Liderów Recyklingu. Autorami i prelegentami podczas zajęć w szkołach są specjaliści z branży gospodarki odpadami. Każde z przeprowadzanych zajęć uruchamia szereg akcji o charakterze ekologicznym połączonych z selektywną zbiórką odpadów.

 

 

 


Warsztaty edukacyjne

Pikniki ekologiczne

Pikniki ekologiczne podczas imprez o charakterze masowym. Nasze organizacje dysponują technicznymi możliwościami uczestnictwa w takich eventach. Za pomocą mobilnego stoiska edukacji ekologicznej uczymy o odpadach przez gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Nasze działania polegają na kształtowaniu i wspieraniu działań nastawionych na budowanie postaw proekologicznych. Celem naszych kampanii jest poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych w zakresie racjonalnej i przyjaznej środowisku gospodarki odpadami, ze szczególnym naciskiem na utrwalenie prawidłowych wzorców zachowań w ramach obchodzenia się z odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.


Pikniki ekologiczne

Sprawdź

i sprawdź, ile zaoszczędzisz podpisując umowę z Organizacją Odzysku