Opakowania po
środkach niebezpiecznych

Opakowania po środkach niebezpiecznych możemy podzielić na dwa rodzaje. Mogą one zawierać:

 • Substancje chemiczne i ich mieszaniny,
 • Środki ochrony roślin.

Opakowania pośrodkach niebezpiecznych

Klasyfikacja

Klasyfikacja powyższych substancji została szczegółowo przedstawiona w Ustawie i dotyczy substancji sklasyfikowanych jako toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość oraz stwarzające zagrożenia dla środowiska naturalnego. Są to m.in.:

 • Produkty chemii organicznej,
 • Produkty chemii nieorganicznej,
 • Farby,
 • Lakiery,
 • Emulsje,
 • Środki czyszczące,
 • Środki odtłuszczające,
 • Aromaty,
 • Koncentraty.

Każde opakowanie na środki niebezpieczne musi posiadać odpowiednie informacje na opakowaniu, hasło ostrzegawcze oraz piktogram. W ten sposób bardzo łatwo odróżnić te opakowania od zwykłych opakowaniach.


Klasyfikacja

Informacje

Aby pomóc naszym klientom, zostaliśmy członkiem Związku Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów, który posiada porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. W ramach współpracy z ZPIRiOO przejmujemy także obowiązki od przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Nasza współpraca obejmuje zasięgiem terytorialnym obszar całego kraju. Wystarczy rozpocząć z nami współpracę, aby otrzymać korzystniejsze warunki rozliczeń, aniżeli te obowiązujące przedsiębiorców wykonujących obowiązki samodzielnie.

W ramach współpracy zapewniamy:

 1. 1

  Utworzenie i utrzymanie systemu zbierania, transportu lub unieszkodliwienia odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań niebezpiecznych,

 2. 2

  Doradztwo ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie obowiązywania umowy,

 3. 3

  Pełną realizację obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem,

 4. 4

  Uniknięcie konieczności uiszczenia wysokiej opłaty produktowej,

 5. 5

  Pełną sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego,

 6. 6

  Pomoc w przygotowaniu wniosku rejestrowego/aktualizacyjnego do rejestru BDO.

Co jest opakowaniem po środkach niebezpiecznych?

01 Kanistry ze środkiem niebezpiecznym - import

Sprowadzasz z zagranicy kanistry z tworzywa sztucznego ze środkiem niebezpiecznym na własnym użytek firmowy – bez dalszej odsprzedaży. Kanistry są ustawione na drewnianych paletach i owinięte folią stretch. Nawet w przypadku braku dalszej odsprzedaży środków niebezpiecznych w opakowaniach podlegasz pod wszystkie obowiązki środowiskowe – wystarczy że sprowadzasz takie produkty z zagranicy na własny firmowy użytek. W powyższym przykładzie jedynie kanistry są opakowaniem po środku niebezpiecznym, a folię oraz palety podlegają rozliczeniu jak produkty w opakowaniach.

Info

W ramach opakowań i produktów wyróżniamy także: opakowania, opakowania wielomateriałowe oraz opony, oleje, preparaty smarowe.

Skontaktuj się

i sprawdź, ile zaoszczędzisz podpisując umowę z Organizacją Odzysku