Dokumenty

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Zaświadczenie UM 2018
Zaświadczenie GIOŚ 2018
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Ogólne Warunki Umów Tom-Doleko-Ekola Organizacja Odzysku Opakowań
Ogólne Warunki Umów TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Ogólne Warunki Umów Usługi Online
Rozporządzenie o opłacie rocznej i rejestrowej
Numery kont - roczna opłata rejestrowa
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
OWU dla klientów firmy Integrator Sp. z o.o. dot. organizacji odzysku opakowań

CSDSFDSFDSFDS

dsasdsdsswdsdwdsewdsdscdCXSDCXSDASXDSAxzDSCXzDSxzSz